top of page

GDPR - DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor de către Cabinetul Individual de Psihologie Corduneanu Virginia Maria  și includ următoarele categorii de date:

– Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele
noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin
semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data
emiterii, data expirării actului, locul naşterii).
– Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.
– Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele
şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a
efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării
cardului bancar.
– Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie.
– Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).
– Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii
şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe
alte canale publice.
– Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi;
detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.
– Date de localizare, cum ar fi: locul sau zona în care vă aflaţi sau v-aţi aflat într-un anumit interval de timp (dacă
utilizaţi aplicaţiile noastre cu opţiuni de localizare şi aveţi activate aceste opţiuni).

bottom of page